ด่วนจ.สมุทรสาคร ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผวจ.สั่งด่วนล๊อกดาวน์จังหวัดแล้ว

0
32

ด่วนจ.สมุทรสาคร ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผวจ.สั่งด่วนล๊อกดาวน์จังหวัดแล้วพร้อมเข้มงวดแรงงานต่างด้าวพ่วงบังคับใช้กฎหมายหากขัดคืนคำสั่ง.
ภายหลังที่การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 กลับมารอบ 2 มีการแพร่ระะบาดอย่างรวดเร็วเพียงวันเดียวมีผู้ติดเชื้อโควิดถึง 548 คนทำให้จังหวัดสมุทรสาคร ต้องออกประกาศล๊อกดาวน์ห้ามประชาชนเดินทางออกนอกจังหวัดอย่างเด็ดขาดโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร แถลงข่าวความคืบหน้าไปแล้วพร้อมทั้งสั่งเข้มงวดเฝ้าติดตามผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้แรงงานต่างด้าวเดินทางจาก จ.นครปฐม มา จ.สมุทรสาคร ถึง 124 คน ในกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่มตามที่เสนอข่าวไปแล้ว จากการรายงานของสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร มียอดผู้ติดเชื้อเป็นชาวเมียนมาเพิ่มขึ้นอีกรวมแล้วประมาณ 700 คน ขณะนี้ได้กักตัวไว้แล้ว พร้อมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ ต้องระวังตัวเองให้มากที่สุดเนื่องจากใกล้ชิดผู้ป่วยขณะเดียวกันได้มีมาตราการข้มงวดกับเจ้าของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงที่มีแรงงานชาวต่างด้าวมีญาติอยู่ในจัง 5 จังหวัดได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.พชรบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม ให้เฝ้าระวังอย่าง จริงจังการเดินทางออกนอกจังหวัดและเข้าจังหวัดพร้อมทั้งบังคับใช้กฏหมายทันที่หากฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19ในรอบสองแต่อย่างใด คงมีแต่ผู้ป่วยที่เฝ้าระวังจำนวนหนึ่งและรอผลจากแพทย์ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง สำหรับพื้นที่ใกล้เคียง จ.สมุทรสาคร ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.นครปฐม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 5 แห่ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังตามจุดต่างๆและเส้นทางสาธารณและภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงงานชาวเมียนมาที่ต้องเฝ้าระวังให้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 ชาวเมียนมาอีกด้วย.

ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน