ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

0
111

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างไม่เป็นทางการ รอประกาศจาก.กกต. วันที่ 21 ธันวาคม 2563