นพ.สสจ.ยะลา สั่งหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

0
49

อับดุลหาดี/ยะลา/20 ธ ค. 63
นพ.สสจ.ยะลา สั่งหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

วันนี้ 20 ธ.ค. 63 นพ.สงกรานต์. ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา กล่าวว่า จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงนี้. พื้นที่จังหวัดยะลาจะมีฝนตกถึงตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มได้ ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานในพื้นที่ การเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรวมถึงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นทีโดยเฉพาะในช่วงนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ได้แก่ น้ำท่วม อ.เมือง อ.ยะหา อ.ธารโต ดินสไลด์ อ.บันนังสตา อ.เบตง อ.ธารโต ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ระมัดระวัง ติดตามข่าวสารจากทางราชการ และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ

สำหรับโรคและภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังในช่วงน้ำท่วมได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง และโรคอื่นๆ ซึ่งวิธีป้องกันโรคคือประชาชนต้องไม่ทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขังไม่ปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน รับประทานอาหารที่ปรุงสุก และหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา