“ศูนย์ดำรงธรรมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง!!

0
29

“ศูนย์ดำรงธรรมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง!!

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 28 บริเวณซอย 24 ถนนบางแฟบพัฒนา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมพี่น้องประชาชนที่ทยอยกันมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพอากาศอาจจะครึ้มเล็กน้อย ก็คงไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคในการมาเลือกตั้งแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนพร้อม และยินดีที่จะให้บริการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ และครั้งแรก ที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ต่างเฝ้ารอกัน

สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ย่อมถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิกันตามห้วงเวลา และหน่วยเลือกตั้งที่กำหนด ประการสำคัญ ก่อนออกจากบ้าน “การ์ดอย่าตก” ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันมาด้วย เพื่อให้เลือกตั้งอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด- 19 นะครับ!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################