a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ธรรมนัส” เป็นประธานพิธีเปิดงานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 อ.ปง จ.พะเยา พร้อมลงพื้นที่พบปะและแก้ปัญหาเกษตรกร จ.เชียงราย ต่อเนื่อง

วันที่ 16 ธ.ค.563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ ได้เป็นประธานงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อ.ปง จ.พะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวม้ง และเกษตรกรในพื้นที่

พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร เกี่ยวกับที่ดินทำกินในเขตทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ และติดตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เช่น การเร่งซ่อมแซมฝายที่ชำรุด การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำงิม อ่างเก็บน้ำคะ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค – บริโภค และการทำเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ง

จากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส ได้เดินทางไปที่ วัดปางอ่าง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนที่ดินเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำแม่กึด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อตรวจดูความก้าวหน้า และเร่งดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากถ้าอ่างเก็บน้ำสร้างเสร็จแล้ว จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้ถึง 17 ตำบล รวมทั้งรับฟังปัญหาที่มีประชาชนในพื้นที่ ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป