แจ้งด่วน! น้ำป่าที่ หางดง สะเมิง และเมือง
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งว่า ขณะนี้ น้ำแม่ตาช้าง ล้นตลิ่งด้านท้ายฝายวังจั่น(ฝายวัดบ้านปง)แล้ว..อำเภอหางดง เชียงใหม่
แจ้งเรียนผู้อยู่ด้านท้ายน้ำเตรียมขั้นสูงสุด….โดยเฉพาะแถวๆ กาดฝรั่ง จะเจอปัญหาน้ำท่วมขังมากกว่าปีก่อน

สนง. ปภ. ชม. ขอรายงาน. สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหางดง/สะเมิง/เมือง เป็นเหตุให้ระดับนำ้ในนำ้แม่ตาช้างมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ในเบื้องต้น ผวจ.เชียงใหม่ได้สั่งการดำเนินการดังนี้

1.ประสานแขวงทางหลวงที่ 1 จัดกำลังเจ้าหน้าเฝ้าระวังและติดตั้งป้ายสัญญานจราจรหากมีนำ้ท่วมขังผิวการจราจรบริเวณถนนสาย 108 (กาดฝรั่ง) อำเภอหางดงและอำนวยความสะดวกในการจราจร และดูแลท่อระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

2.ประสานสำนักงานโครงการชลประทานที่ 1 ติดตั้งเครื่องสูบนำ้บริเวณจุดเสี่ยงที่เคยเกิดนำ้ท่วมในปีที่ผ่านมา

3.ประสาน ศปภ.เขต 10 ลำปางจัดเตรียมรถสูบส่งระยะไกลและรถไฟส่องสว่าง. ให้การสนับสนุน

4.ให้อำเภอหางดง แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งให้อปท.ในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์หากมีสถานการณ์