คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดตลาดนัดแองจี้ที่ กฟผ. จำหน่ายสินค้า วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563

0
97

คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดตลาดนัดแองจี้ที่ กฟผ. จำหน่ายสินค้า วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 บริเวณข้างอาคาร ท 102 -103 มีแต่ของดี ของอร่องของคุณภาพของชุมชนรอบพื้นที่ของ กฟผ. มากมายบรรยายไม่หมด อยากให้ทุกท่านไปร่วมอุดหนุนกันมากๆ