กฟผ.เคียงข้างประชาชนไปทุกที่เมือคนไทยเจอวิกฤต

0
65

กฟผ.เคียงข้างประชาชนไปทุกที่เมือคนไทยเจอวิกฤต
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 กฟผ. ร่วมส่งทีมช่างฟื้นฟูระบบไฟฟ้าพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ในโครงการ PEA จิตอาสา ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่ 4
กิจกรรมในวันที่ 4 งานฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน จ.นครศรีธรรมราช ของทีมช่างจิตอาสา กฟผ. ที่ชุมชนท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหายจากน้ำท่วม อาทิ เต้ารับ 1 สวิตช์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
โดย กฟผ.บางส่วนจะไปช่วยงานที่ชุมชนวัดมุมป้อม ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ต่อไป