“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม!!

0
45

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม!!

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา10.00 น.นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าว ร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น เพื่อแนะนำและขอความร่วมมือในการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิอมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยได้ออกตรวจร่วม กับ นายพันทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น, สำนักงาน ทสจ.จังหวัดขอนแก่น, ปกครองอำเภอหนองเรือ , สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง, ได้แนะนำโรงงาน และผู้ประกอบการดังนี้

1. บจก.มิตรผลไบโอ – เพาเวอร์
2. บจก.มิตรภูเวียง
3. โรงโฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
4. บจก.น้ำตาลขอนแก่น

-ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จวขอนแก่น!!

###############################