จังหวัดลำพูน สนธิกำลังลงพื้นที่ บุกตรวจและคัดกรองผู้ใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มข้นจริงจังในพื้นที่จังหวัดลำพูน

0
39

จังหวัดลำพูน สนธิกำลังลงพื้นที่ บุกตรวจและคัดกรองผู้ใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มข้นจริงจังในพื้นที่จังหวัดลำพูน
เมื่อเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานปกครองจังหวัดลำพูน จัดหางานจังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอบ้านธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจสอบและเข้าคัดกรองแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ บ้านเช่า หมู่บ้านแสนตอ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นคัดกรอง สุ่มตรวจกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ในจังหวัดลำพูน ว่ามีการเข้าลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายหรือไม่ และได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของระบบสาธารณสุขหรือไม่ รวมถึงการตรวจหาสารเสพติดผิดกฎหมายอีกด้วย
สำหรับในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวมาพักอาศัยในบริเวณสวนลำไย จำนวน 9 ครัวเรือนมีผู้พักอาศัยประมาณ 50 คน จากการเข้าตรวจสอบด้านเอกสารการเข้าเมืองของทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน โดยตรวจสอบการเข้ามาพักอาศัยว่าเข้ามาอย่างถูกต้องตามระบบหรือไม่ ตลอดจนการตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามานั้นได้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ โดยมอบหมายให้ทางหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ทำการตรวจสอบโรค โดยการเจาะเลือด การทำ SWAB การสอบสวนโรคในเบื้องต้น ซึ่งจากการสุ่มตรวจในช่วงครั้งนี้ ทางจังหวัดลำพูนได้ใช้วิธีการสนธิกำลังลงพื้นที่ บุกตรวจและคัดกรองผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในช่วงเวลาที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวกำลังพักผ่อนอยู่ในที่พักอาศัย เพื่อจะให้การตรวจสอบครั้งนี้ได้ครบจำนวนแรงงานต่างด้าวให้มากที่สุด โดยที่แรงงานต่างด้าวไม่ทันรู้ตัวว่าจะมีการสุ่มตรวจ และตรวจค้นแบบจู่โจมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโนบายของทางรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อาจจะติดมากับแรงงานต่างด้าวในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นได้
ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบไม่พบผู้ที่กระทำความผิดในการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และไม่พบการมั่วสุ่มเสพสิ่งเสพติดแต่อย่างใด สำหรับผลเลือดในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการจากสาธารณะสุขจังหวัดลำพูนอีกครั้ง.
……………สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ภาพ/ข่าว