a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก โดยนายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ร่วมพิธีเปิด และนางสาวช่อทิพย์ สาคิรินทร์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์