“บิ๊กป้อม”ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พะเยา

0
78

“บิ๊กป้อม”ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พะเยา

รองนายกฯ “ประวิตร วงษ์สุวรรณ”ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย และกว๊านพะเยา จ.พะเยา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน ณ หอประชุมอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา โดยมีประชาชนมาต้อนรับจำนวนมาก

จากนั้น ยังไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย ณ หนองเล็งทราย และตรวจสถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยา เพื่อติดตามการขุดลอกตะกอนดินของกว๊านพะเยา เยี่ยมชมท่าเรือวังปลาชุมชน อ.เมือง จ.พะเยา นอกจากนี้ พลเอกประวิตร ยังรับฟังบรรยายการสรุปการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

สำหรับ หนองเล็งทราย เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 5,563 ไร่ มีพื้นที่รับน้ำ 200 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความจุเก็บกักที่ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ใจกลางของอำเภอแม่ใจ มีพื้นที่ครอบคลุมมากถึง 5 ตำบล จากทั้งหมด 6 ตำบลของอำเภอแม่ใจ ปัจจุบันหนองเล็งทราย มีสภาพตื้นเขิน สาเหตุเกิดจากตะกอนดินที่ไหลมาจากลำห้วยต่างๆ ไหลลงสู่หนองเล็งทราย ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพในฤดูฝน ที่ผ่านมาประชาชนชาวอำเภอแม่ใจได้ใช้ประโยชน์จากหนองเล็งทราย ให้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค ปีละประมาณ 720,000 ลบ.ม. หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 60,000 ลบ.ม. และยังมีพื้นที่การเกษตรรอบหนองเล็งทรายอีกประมาณ 10,000 ไร่ ที่ใช้น้ำจากหนองน้ำแห่งนี้