“ศูนย์ดำรงธรรมลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา!!

0
38

“ศูนย์ดำรงธรรมลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา!!

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา10.00 น.ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา และพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร นำโดย นายศักดิ์กริยา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมรองประธาน และคณะกรรมการ ถึงแนวทางการปรับปรุงมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาให้มีความสมบูรณ์และสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว

สำหรับมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงาม และมีทัศนียภาพอันโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นจุด Check in หรือ Landmark อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทุกวัน ๆ ละหลายร้อยคน นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น ที่ผู้รักสุขภาพมาแวะเวียนเยี่ยมชม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับผู้มาเยือนได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งชาวสงขลา และตังหวัดใกล้เคียง หากมีเวลา สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ครับ!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################