ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายฆราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

0
29

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายฆราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.) เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินแลปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาส วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดราชธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย