ส.ส วีระกรฯร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

0
92

ส.ส วีระกรฯร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ เมือวันที่ 5 ธันวาคม 2563
ส.ส.วีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์