ในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.ประชามติ. นัดแรก เลือก สว.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธาน สว.พลเดช เป็น กมธ. และ ที่ปรึกษา

0
15
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.ประชามติ. นัดแรก เลือก สว.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธาน สว.พลเดช เป็น กมธ. และ ที่ปรึกษา
นัดประชุมวันพฤหัสบดี. และศุกร์ กำหนดการทำงานให้แล้วเสร็จภายในการประชุม 6 สัปดาห์ 12 ครั้ง เข้าเสนอวาระ 2 และ 3 ต่อที่ประชุมรัฐสภาภายใน 28 มกราคมนี้
ที่ประชุมนัดแรก กรรมมาธิการ พรบ.ประชามติ หมอพลเดช ปิ่นประทีป ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษา.