ศูนย์ AIC จังหวัดอุทัยธานีแปรรูปปลาแรดเพื่อนำสู่ตลาดโลก

0
33

ศูนย์ AIC จังหวัดอุทัยธานีแปรรูปปลาแรดเพื่อนำสู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแห่งชาติ

พร้อมคณะทำงาน เดินทางมาเป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
พื้นที่เขตตรวจราชกรกระทรวษตรและสหรณ์ เขต 18 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และ ผู้บริหารศูนย์ AIC จังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์
อุทัยธานี โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนศูนย์ AIC ดังนี้
– การนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ AIC
การนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้แปรรูปปลาแรด ให้เป็น อาหาร ชั้นดี แล้วยังมี นำสับปะรด มาแปรรูปแพ็คกิ้งอย่างดี ที่สำคัญ มีผ้าทอผ้าไหมอย่างดีไว้อวดนักท่องเที่ยว เพื่อใส่ ในงานต่างๆ ไปชมบรรยากาศกัน