“ศูนย์ดำรงธรรมรุดเยี่ยม สนง. หนังสือเดินทาง ฯ แห่งใหม่!!

0
76

“ศูนย์ดำรงธรรมรุดเยี่ยม สนง. หนังสือเดินทาง ฯ แห่งใหม่!!

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานหนังสือ เดินทางชั่วคราว สงขลา (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ลงเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ซึ่งจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา เดิมตั้งอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา (อาคาร อบจ.สข.เดิม) จะย้ายสำนักงานมายังอาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) จะทำให้งานบริการ และการเดินทางมาใช้บริการ มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบกว้างขวาง มีทัศนีย ภาพที่สวยงาม คงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ยิ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการประทับใจอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุย กับ นายวัฒนชัย นิรันดร หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ได้ยืนยันถึงความพร้อมของสถานที่ และทีมงาน ที่พร้อมรับบริการพี่น้องประชาชน ให้เกิดความประทับใจ เหมาะสมกับเป็นหน่วยงานราชการ 4.0 ขอเชิญชวน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################