อบต.จันเสน ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการ ต.ช่องแค มอบสิ่งของซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการ

0
42

อบต.จันเสน ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการ ต.ช่องแค มอบสิ่งของซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการ
วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี วันคนพิการสากล เป็นวันสำคัญระหว่างประเทศที่สหประชาชาติส่งเสริมตั้งแต่ปี2535 มีการเฉลิมฉลองโดยมีความสำเร็จระดับต่าง ๆ ทั่วโลก วันนี้จัดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการและการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิและความเป็นอยู่ดีของผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้จากการรวมผู้พิการเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ละปีจะเน้นปัญหาต่างกัน วันนี้ อบต.จันเสน ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการตำบลช่องแค โดยมี ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่ คุณฐิติยา ดวงแก้ว ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อบต.จันเสน และคุณอุทัยวรรณ พึ่งทอง ประธานศูนย์บริการคนพิการ ต.ช่องแค ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้พิการ 2 ราย คือ นางบุญช่วย พันธุ อายุ 92 อยู่เลขที่ 87 หมู่ 2 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นผู้พิการแขนขาด้านซ้ายไม่สามารถขยับได้ หูก็ไม่ค่อยได้ยิน อาศัยอยู่ที่บ้านเป็นเพิงไม้สังกะสี ไม่แข็งแรงห้องน้ำ และไฟฟ้าไม่มี ทาง อบต.จันเสนและศูนย์บริการคนพิการฯได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยจะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แข็งแรงกว่านี้ โดยได้รับสนับสนุนเงินบริจาคจาก คุณหมอสมชาย ได้บริจาคเงินมา 15,000 บาท ที่จะมาซ่อมแซมให้กับผู้พิการ พร้อมมอบสิ่งของ ผ้าห่ม ให้ และอีกรายคือ นายแกะ สีมา อายุ 79 ปี อยู่เลขที่ 121 หมู่ 3 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ผู้สูงอายุ อาศัยเป็นบ้านไม้ยกพื้นหลังคาสังกะสี ฝาบ้านเป็นสังกะสีและไม้ระแนง สภาพทรุดโทรมผุพังไม่แข็งแรงไม่มีไฟฟ้า และทาง อบต.จันเสนและศูนย์บริการคนพิการ ต.ช่องแค เข้าไปตรวจสอบในการที่จะช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านให้ โดยเสนอขอสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ อีกราย จากคุณหมอสมชาย เพื่อมาซ่อมแซมช่วยเหลือต่อไป ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์