“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผนึกกำลัง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง และยากไร้!!

0
105

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผนึกกำลัง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง และยากไร้!!

(คลิป)

วันที่ 2 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ(ท.) พร้อมด้วย จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท.กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ , จ.ส.อ.ประเสริฐชัย ม่วงสด จนท. กอ.รมน. จังหวัดประจวบฯ,นายนคร ศรีสุทานันท์ รอง นายก อบต.อ่าวน้อย ,นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต.อ่าวน้อย , นายสุรพล วิลาวรรณ์ สมาชิกสภา อบต.อ่าวน้อย ม.8,นายวันชัย ขวัญพะงุ้น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.อ่าวน่อย , นางสาวนัยนา แตงอ่อน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต.อ่าวน้อย , นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.อ่าวน้อย ,นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ, นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญาฏา นาคนงนุช นักพัฒนาสังคม

ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจาก “มูลนิธิพระราหูโครงการ ใจถึงใจ” โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับ นายมานพ หน่อคำ อายุ 70 ปี เป็นผู้ป่วยกึ่งติดเตียง/ชรา และยากไร้ อยู่บ้านเลขที่ 937 ม.8 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพต่อไป

ต่อมาเวลา 14.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัดประจวบฯ(ท.)พร้อมด้วย จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม จนท. กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ,จ.ส.อ.ประเสริฐชัย ม่วงสด จนท.กอ.รมน. จังหวัดประจวบฯ,นายนคร ศรีสุทานันท์ รอง นายก อบต.อ่าวน้อย,นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต.อ่าวน้อย ,นายจาตุรงค์ จันทรัตน์ ผช.ผญบ.ม.2 ต.อ่าวน้อย ,นายวันชัย ขวัญพะงุ้น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.อ่าวน่อย , นางสาวนัยนา แตงอ่อน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต.อ่าวน้อย ,นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.อ่าวน้อย ,นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ,นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญาฏา นาคนงนุช นักพัฒนาสังคม

ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนชุดช่างจากทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ทั้งนี้ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจาก“มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับ นางสาวสายชล สายทอง เป็นผู้ยากไร้ อยู่บ้านเลขที่ 6 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################