“ครูพี่โอ๊ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย!!

0
28

“ครูพี่โอ๊ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย!!

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ.โดยมี นายชัยณรงค์ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผศ. ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ สาขาจังหวัดเชียงราย นางสาวพรรณี เวียงโอสถ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) จังหวัดเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนคณะครู นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายร่วมให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ มีการจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอด ซึ่งตนให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการอยู่แล้ว และในครั้งนี้ตั้งใจมาเยี่ยมพร้อมทั้งอยากให้กำลังใจในการทำงานแก่ครูที่มีจิตใจในการพัฒนาเด็ก ด้วยหัวใจของผู้เสียสละอย่างแท้จริง สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย มีปัญหาอุปสรรคซึ่งได้นำเสนอต่อ รมช.ศธ.ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนพิการเพื่อสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงของโรงเรียน เรื่องการพิจารณาค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายความต้องการจําเป็นพิเศษสําหรับนักเรียนตาบอด ทางโรงเรียนเสนอให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเด็กนักเรียนตาบอดที่ออกไปเรียนรวมกับนักเรียนตาดี รวมถึงการสนับสนุนข้าราชการครู/พนักงานราชการ เพื่อมาช่วยราชการในโรงเรียนเอกชน เฉพาะความพิการ และด้านของภาครัฐควรมีส่วนร่วมประสานส่งต่อข้อมูลผู้พิการทางการเห็นเข้ามารับบริการ คนพิการทางการเห็นที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน จะสามารถบรรเทาอุปสรรคปัญหาในด้านการศึกษาของคนพิการได้

จากนั้น รมช.ศธ.ได้มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนจำนวน 26 คน สำหรับใช้ในหน้าหนาวนี้ และเป็นของขวัญปีใหม่ในปีนี้ด้วย!!

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.
กิตติกร แซ่หมู่ : ภาพ

################################