“ศูนย์ดำรงธรรมรุดลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน!!

0
23

“ศูนย์ดำรงธรรมรุดลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน!!

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย.2563 เวลา 14.20 น.ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อม นายบุญภพ มะเดื่อ รักษาการแทนนายอำเภอรัตภูมิ และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง รับหนังสือติดตามความคืบหน้าจากตัวแทนพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 10 นำโดย นายประกอบ หมวดดำ และตัวแทนร่วม 50 คน

สำหรับการติดตามความคืบหน้าดังกล่าว เป็นกรณีการขอให้ลาดยางถนนสายบ้านทุ่งเคี่ยม – เกาะโชน – บ้านทุ่งนารี หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชะมวง ระยะทางประมาณ 4.6 กม. ประมาณค่าใช้จ่ายสูงถึง 21 ล้านบาท ซึ่งเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทราบว่าสามารถให้การสนับสนุนการลาดยางในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เพียง 1 กม และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวงจะสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยกระดับเป็นถนนลูกรัง ซึ่งจะดำเนินการในทันทีหลังฤดูฝน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการก่อสร้างสะพานหน้าฝายน้ำล้นบ้านคลองทราย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางกลุ่มผู้ร้องต้องการทราบความคืบหน้า

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่อง และพร้อมที่จะลงมารับเรื่องในพื้นที่ ร่วมกับอำเภอ โดยเฉพาะทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว จะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป

บรรยากาศการพูดคุย และยื่นหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาพูดคุย และชี้แจงทำความเข้าใจร่วม 1 ชั่วโมง จึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

################################