“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นให้การต้อนรับ ผอ.สขผ.กอ.รมน.และคณะเข้าประชุมติดตามสถาน การณ์ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น!!

0
59

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นให้การต้อนรับ ผอ.สขผ. กอ.รมน.และคณะเข้าประชุมติดตามสถาน การณ์ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น!!

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พ.ย.2563 เวลา 13.30 น. พ.อ.เชาวลิต แสงคำ ชรก.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะนายทหาร กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.พลกลิน อินทรณเดช ผอ.สขผ.กอ.รมน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น

โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และนำ เสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

################################