หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสุราษฎร์ธานี ไม่ทน รวมพลังยื่นแถลงการณ์ถึง “นายกฯประยุทธ์” ผ่านผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี จี้เอาผิดม๊อบจาบจ้วงสถาบัน

0
30

หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสุราษฎร์ธานี ไม่ทน รวมพลังยื่นแถลงการณ์ถึง “นายกฯประยุทธ์” ผ่านผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี จี้เอาผิดม๊อบจาบจ้วงสถาบัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางชุมโถ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ร่วมกับ หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมจัดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมีตัวแทนอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจากอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับฟัง
นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้อยากให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า “ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทย คงไม่มีแผ่นดินให้ คนรุ่นใหม่ได้มีที่ยืนในวันนี้คงเป็นทาสของต่างชาติ หรือไม่ก็จะไม่มีชาติให้ได้ภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะการที่พวกเรา “ยุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดง” เข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเครือข่าย “รวมไทยสร้างชาติ เรารักประเทศไทย” ก็เพื่อต้องการที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพราะที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดง และแยกออกมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก็จะใช้สโลแกนที่ว่า “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพราะพวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
จากนั้น นายอานนท์ แสนน่าน พร้อมด้วย หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และแกนนำแต่ละอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันยื่นหนังสือต่อทาง ตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมารับหนังสือ
โดยมี นายอนุวัตร กฤษณะรมย์ ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะตัวแทนกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ภาคใต้ ได้อ่านแถลงการณ์ว่า กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอนำส่งหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องมิให้ แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์ และ เร่งรัดดำเนินคดีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จาบจ้วง ด้อยค่าสถาบัน พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเร่งรัดปฏิรูปกระบวนการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชาติ
ข้อเรียกร้อง กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อ 1 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มี การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำประชามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หากจะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ รัฐบาลต้องจัดทำประชามติ เพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจว่าเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบ เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่เป็นของประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และห้ามแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา
ข้อ 2 ขอให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการศึกษาให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี แฝงเข้ามาบ่อนทำลาย รากเหง้าของชนเผ่าไทย และ ข้อ 3 เรื่องขอให้รัฐบาลดำเนินการ กับบุคคล คณะบุคคล หรือกลุ่มการเมืองที่จาบจ้วงล่วงเกินหมิ่นประมาท ด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย “กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”