“ธรรมนัส”ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกร จ.พะเยา

0
35

“ธรรมนัส”ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกร จ.พะเยา

วันที่ 27 พ.ย.2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และพี่น้องประชาชนในชุมชน ทั้งเรื่องน้ำ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพ และการเกษตรกรรม ก็พร้อมที่จะผลักดัน และเร่งดำเนินการการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เรื่องที่ดินทำกิน ที่ยังมีพี่น้องเกษตรกรยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ และยังมีปัญหาที่ดินทับซ้อนกับป่าไม้
ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ปัญหานี้ ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับที่ดิน ไปต่อยอดในการทำอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจดูโครงการแก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ซึ่งเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

นอกจากนี้ ร้อยเอกธรรสนัส พร้อมคณะยังได้เดินทางไปที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อเข้ารับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่อาศัย หรือทำกินซึ่งเป็นที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน โดยในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในแนวเขต ส.ป.ก.นั้น ได้รับเอกสารสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และหากยังมีพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องการได้รับเอกสารสิทธิ์ในการถือครอง ก็จะเร่งดำเนินการต่อไป