“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมคณะลงพื้นที่นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และพิการทางการเคลื่อนไหว 2 ราย!!

0
74

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมคณะลงพื้นที่นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และพิการทางการเคลื่อนไหว 2 ราย!!

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 เวลา14.20 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ,นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ , นายสมเกียรติ ศรีสุด ผู้แทนร้านอาหารมองดูและ ด.ต.พงษ์ รัตน์โชติกวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ร่วมลงพื้นที่ชุมชน บ้านดอนทราย ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพบปะให้กำลังใจนางบุญมี สร้อยบาง อายุ 58 ปี เป็นผู้ยากไร้ และพิการทางการเคลื่อนไหวและนางเล็ก ไทยเจริญอายุ 69 ปี ผู้สูงอายุพิการทางการเคลื่อนไหวและร่วมกันมอบถุงยังชีพจาก “มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ , ไข่จากร้านเกาะหลักค้าไม้น้ำดื่ม จากร้านอาหารมองดู เพื่อไว้ใช้ในการดำรงชีพต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################