“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจในการจัดระเบียบสังคม!!

0
64

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจในการจัดระเบียบสังคม!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.2563 เวลา 20.30 น.นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจในการจัดระเบียบสังคม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประธาน ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยาน ยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

และกรมการปกครองได้แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดรวมทั้งอาชญกรรมในด้านอื่นๆ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด – 19) ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจในร้านดังต่อไปนี้

– ร้าน 1.75
-ร้าน Re Play Gronb
-ร้าน สองสลึง
-ร้าน Be to sit
-ร้าน Hash tags
-ร้าน หลังมอ
-ร้าน อ่าม่า
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

################################