สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ นำน้ำดื่มจำนวน 400 ขวด มอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตในวันที่ 5 ธันวาคม2563

0
72

🧂#สิงโตมอบนำ้ดื่ม#วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ นำน้ำดื่มจำนวน 400 ขวด มอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตในวันที่ 5 ธันวาคม2563 โดยมีไลออน ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล นายกสโมสรฯพร้อมด้วยเหรัญญิก และ เลขาธิการสโมสร 🙏