นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

0
33

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา “49 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระองค์ท่านและยังทรงเป็นบูรพระมหากษัตริย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้ง เป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของวันสถาปนา “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง/รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ