หมอทำขวัญนาคทำได้สุดซึ้งน้ำตาแทบท่วมวัดบวชเณรกว่า 30 ของผู้พิพากษาภาค 6

0
33

หมอทำขวัญนาคทำได้สุดซึ้งน้ำตาแทบท่วมวัดบวชเณรกว่า 30 ของผู้พิพากษาภาค 6

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง และน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.บริเวณวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โดยมีนายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวการจัดโครงการบรรพชาขึ้น เป็นโครงการคณะผู้พิพากษาสมทบภาค 6 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา พร้อมกับปฏิบัติ ทำให้เกิดผลดีต่อการเสริมสร้างสติปัญญาและพัฒนา จิตใจ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 37 คน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติเป็นผู้บรรพชาสามเณรทั้งหมด

ภายในงานได้จัดให้มีหมอทำขวัญให้กับผู้บรรพชาสามเณรสอนให้รู้คุณพ่อคุณแม่ ในระหว่าที่หมอทำขวัญ ได้ทำพิธี ได้ให้แม่ของผู้บรรพชา เข้ามานั่งในพิธีด้วย โดยหมอทำขวัญได้ทำพิธีสอนสามเณรให้รุคุณแม่ โดยได้ให้ผู้ปกครองสวมกอด และให้ผู้บรรพชาสามเณรกราบไหว้ นอนหนุนตัก แม่ ทำให้ทั้งแม่ และผู้บรรพชาถึงกับร้องให้น้ำตาแถบท่วมวัด สร้างความซาบซึ่งกับผู้ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากดังกล่าว
///////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี