โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน

0
46

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นำคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการดูแลประชาชน คัดกรอง/ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเด็ก โรคหัวใจ โรคกล้ามเนื้อ โรคตา ถ่ายภาพจอประสาทตา ให้บริการทันตกรรม เอกซเรย์ ให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกร พร้อมจัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาล ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิตร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์