นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

0
69

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าของห้างค้าปลีก-ค้าส่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่เข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” Lot–7–ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยมีห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ ห้างแม็คโคร สาขาสุโขทัย ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย ตลาดเทสโก้ โลตัส สาขาสุโขทัย และห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสวรรคโลก ซึ่งจากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อโครงการฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพประขาชนอย่างแท้จริง