a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ปราจีนบุรี ชมคลิบเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลากระชัง ในแม่น้ำปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเน่าเสีย ทำให้ปลาขาดอากาศหายใจน๊อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก ในช่วงดึกของคืนวันที่ 21ความเสียหายเกือบ1ล้านบาท

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 63 เวลา 08.00 น. ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านสร้าง, โดยนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง กอ.รมน.ปราจีนบุรี และจิตอาสาพระราขทาน 904 ร.2 พัน 1 รอ.นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง, จิตอาสาพระราชทาน ร.2 พัน.1 รอ.,ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต.บางพลวง .กำนันตำบลบางพลวง ผู้สื่อข่าว GMM.25 ได้รับแจ้งจากนาชัย ยืนทน บ้านเลขที่ 7/1 บ้านหัวไผ่ ม.3 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ว่าได้รับความเสียหายจากการปล่อยน้ำมาจากคลองสารภี ซึ่งทำให้ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชัง น๊อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจใด้รับความเสียหายเป็นจำนวน 9 กระชัง คิดเป็นจำนวน 9 ตัน
จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ในเขต ม.3 ต.บางพลวง พบว่า เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย ปลาทับทิมในกระชังตาย รวมประมาณ 10,100 กก.
หากมีความเสียหายเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป.///// ณัฐวัฒน์​ กุลเศรษฐ์​สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี​