บริษัทที่มีแผนและเตรียมตัวจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Pre IPO) 

0
23

 

บริษัทที่มีแผนและเตรียมตัวจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Pre IPO) หากต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงานเลขานุการบริษัท ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี (Company Secretary in Pratice) หรือต้องการบริการในการวางระบบงานและพัฒนาบุคลากรในงานเลขานุการบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Compliance ติดต่อเรา บริษัท ฟีเดส พลัส จำกัด
www.fidesplus.com