ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยทางน้ำช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

0
44

ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยทางน้ำช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ นายอติรุจ จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน
(19-22 พ.ย.2563)
บ้านท่าเรือ-บ้านห้วยต้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านปากนาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน – บ้านท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ดังนี้
ตรวจความพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ เช่น เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ แพบริการลากจูง.
ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร เจ้าของเรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเรือ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ไปปฏิบัติตนตามกฎความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ
จัดทำ QR-code ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของพนักงานประจำท่าเรือผู้ให้บริการ และรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ดำเนินมาตรการ ป้องกัน covid-19 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
สถิติผู้ใช้บริการเรือโดยสาร
บ้านท่าเรือ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 33 คน
บ้านปากนาย จังหวัดน่าน บ้านท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 314 คน
นักท่องเที่ยว
บ้านท่าเรือ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 299 คน
บ้านปากนาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 66 คน
ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำแต่อย่างใด/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน