หยุดยั้งความแตกแยก” ในขณะที่ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ทำให้ประชากรทั่วโลกเจ็บป่วยตายมากกว่า 60ล้านคน บริษัทปิดกิจการ คนตกงาน เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำดำดิ่งลึก

0
32

“หยุดยั้งความแตกแยก”
ในขณะที่ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ทำให้ประชากรทั่วโลกเจ็บป่วยตายมากกว่า 60ล้านคน บริษัทปิดกิจการ คนตกงาน เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำดำดิ่งลึก
ในยามนี้ ชาติไทยและคนไทยต้องการอย่างยิ่ง คือความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน ซึ่งบทบาทหน้าที่ ของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยตรง ดังนั้นพวกเราต้องมีสติและปัญญา ในการดูตนเองและคนรอบข้าง ให้อยู่รอด และพ่านพ้น ให้ได้
ด้วยรัฐบาลมีนโยบาย การบริหารงานที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างยอดเยี่ยม จนนานาประเทศ ทึ่งในระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างดี
ในช่วงที่ประเทศชาติกำลังต่อสู้กับโรคร้าย กับมีนักการเมืองชั่วร้าย บางคน สร้างความปั่นป่วนต้องการโค่นล้มรัฐบาล และบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ข่าวปลอม พูดจาจาบจ้วงให้ร้าย สร้างความเกลียดชัง หลอกลวงเยาวชนให้ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบให้ได้
จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคน เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ทั่วประเทศ เพื่อ หยุดยั้ง ต้านทาน ตอบโต้ อย่างเร็วที่สุด
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป