a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อยุธยา – สภาวัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียนจิระศาสตร์ และหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม “สภากาแฟ” ประจำเดือน พฤศจิกายน 63

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟอย่างไม่เป็นทางการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ โรงเรียนจิระศาสตร์ หอการค้าจังหวัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น นำโดย ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชสมบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และการแสดงของชมรมดนตรีไทย และลิเก เด็ก โนเกีย มาแสดง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับชมความสามารถของ ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พบปะพูดคุยกับ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมกิจกรรมภายในงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์งานของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
นายภานุ แย้มศรี กล่าวในประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด อาทิ กิจกรรมการเดินผ้าไทย การรำบวงสรวงพระเจ้าอู่ทอง การเตรียมจัดงานมรดกโลก ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 -20 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นงานใหญ่งานแรกของจังหวัดหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานเป็นไปตามแบบวิถีใหม่ New Normal มีการคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน การเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งเชิญชวนพร้อมกันรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสจะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ เวลา 17:00น. ที่ศาลแขวงจังหวัดพระนครศรอยุธยา

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา