อดีตคนหมู่บ้านเสื้อแดงร้อยเอ็ด แสดงพลังปกป้องสถาบันฯ จัด “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” ก่อนยื่นหนังสือค้านแก้ไข รธน.หมวดพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้ว่าฯร้อยเอ็ด

0
47

อดีตคนหมู่บ้านเสื้อแดงร้อยเอ็ด แสดงพลังปกป้องสถาบันฯ จัด “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” ก่อนยื่นหนังสือค้านแก้ไข รธน.หมวดพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้ว่าฯร้อยเอ็ด

อดีตคนหมู่บ้านเสื้อแดงร้อยเอ็ดแสดงพลัง “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” ขอเป็นข้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดไป และแกนนำ จ.ร้อยเอ็ด รวมกันยื่นหนังสือค้านแก้ไข รธน.หมวดพระมหากษัตริย์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ร่วมกับ หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมจัดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมีตัวแทนอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจากอำเภอต่าง ๆ ร่วมรับฟัง

โดย นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเวทีพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมว่า วันนี้อยากให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า “ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทย คงไม่มีแผ่นดินให้ คนรุ่นใหม่ได้มีที่ยืนในวันนี้คงเป็นทาสของต่างชาติ หรือไม่ก็จะไม่มีชาติให้ได้ภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะการที่พวกเรา “ยุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดง” เข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเครือข่าย “รวมไทยสร้างชาติ เรารักประเทศไทย” ก็เพื่อต้องการที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพราะที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดง และแยกออกมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก็จะใช้สโลแกนที่ว่า “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพราะพวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตนและคณะหมู่บ้านเสื้อแดง ได้เฝ้ารับเสด็จ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” และ “พระบรมราชินี” พร้อมกับได้กราบทูลพระองค์ท่านว่าเราจะขอเป็น “หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์” ขอเป็นข้าไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดไป จึงได้นำเอาพระราชดำรัสที่ในหลวงทรงรับสั่งเอาไว้มาเล่าให้อดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดงได้รับฟัง

หลังจากนั้น นายองอาจ วิเศษ ตัวแทนกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาคอีสาน ได้อ่านแถลงการณ์ก่อนที่จะยื่นหนังสือต่อทางตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอนำส่งหนังสือถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องมิให้แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์ และ เร่งรัดดำเนินคดีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จาบจ้วง ด้อยค่าสถาบัน พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเร่งรัดปฏิรูปกระบวนการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชาติผ่าน “ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด” ข้อเรียกร้อง กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อ 1 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มี การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำ ประชามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หากจะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ รัฐบาลต้องจัดทำประชามติ เพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจว่าเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบ เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่เป็นของประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และห้ามแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา

ข้อ 2 ขอให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการศึกษาให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี แฝงเข้ามาบ่อนทำลาย รากเหง้าของชนเผ่าไทย

ข้อ 3 เรื่องขอให้รัฐบาลดำเนินการ กับบุคคล คณะบุคคล หรือกลุ่มการเมืองที่จาบจ้วงล่วงเกินหมิ่นประมาท ด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
“กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดร้อยเอ็ด”