นายกจิตตเกษมณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลนครนครสวรรค์คัพ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา การออกกำลัง

0
24

นายกจิตตเกษมณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลนครนครสวรรค์คัพ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา การออกกำลัง กาย
การแข่งขันกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 18.30 น. แบ่งการเป็นแข่งขันเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รวม 48 ทีม มีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 576 คน รางวัลในทุกรุ่น ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร และอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต(ท.6)