ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฏ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย​ ศรีอ่อนในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเปิดงานเกษตรผลิต​พาณิชย์​ตลาดโดยร่วมมือกับกองทัพบกและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อผลักดันสินค้าเกษตร ออกสู่ตลาดโลก

0
83

ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฏ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย​ ศรีอ่อนในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเปิดงานเกษตรผลิต​พาณิชย์​ตลาดโดยร่วมมือกับกองทัพบกและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อผลักดันสินค้าเกษตร ออกสู่ตลาดโลก