ธรรมนัส”ลงพื้นที่ จ.พะเยา ตรวจความคืบหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำ รองรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมรับฟังปัญหาเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่ทับซ้อนส.ป.ก.และกรมป่าไม้ เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือต่อไป

0
29