โรงเรียนบ้านสะเดียงจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด สะเดียงคัพ ครั้งที่ 21

0
103

โรงเรียนบ้านสะเดียงจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด สะเดียงคัพ ครั้งที่ 21
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านสะเดียง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด สะเดียงคัพ ครั้งที่ 21 มี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมกันนี้ยังมี นายสนั่น พรหมประเสริฐ รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายอาดุลย์ แก้วแกมทอง นายกิตติศักดิ์ สังเกตุดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด สะเดียงคัพ ครั้งที่ 21 จัดโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมฟุตบอลบ้านสะเดียง แข่งขันระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 8 ประเภท มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 159 ทีม ในการนี้ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันจำนวน 50,000.- บาท และ ร่วมลงเตะฟุตบอลคู่ VIP อีกด้วย