ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป เสนอแนะต่อรัฐบาลและสังคมไทย เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญ ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ ปฏิรูปหน่วยบริการรัฐ นำการเมืองสู่วิถีใหม่:

0
51

ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป เสนอแนะต่อรัฐบาลและสังคมไทย เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญ ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ ปฏิรูปหน่วยบริการรัฐ นำการเมืองสู่วิถีใหม่:

ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป เสนอแนะต่อรัฐบาลและสังคมไทย เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญ ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ ปฏิรูปหน่วยบริการรัฐ นำการเมืองสู่วิถีใหม่: ขออนุญาต นำเรียนข้อเสนอแนะจากมุมมองส่วนตัวบางประการ ผ่านท่านประธานรัฐสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และสาธารณชนคนไทยโดยทั่วไป มี 4 ประเด็น ดังนี้.

ประการแรก
ผมเห็นว่ารัฐบาลควรยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบวาระ และยุบสภาเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม

ประการที่ 2
ผมเห็นว่ารัฐบาลและกองทัพมีหน้าที่ต้องพิทักษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในวิถีใหม่

ประการที่ 3
ผมขอเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้ประชาชนสัมผัสได้ โดยประกาศนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงพื้นที่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่สูงสุด

ประการที่ 4
สุดท้ายผมขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่า ระบบประชาธิปไตยนั้นต้องการสปิริตของความเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้ขอโทษ และรู้จักการรอคอย