“อานนท์ แสนน่าน” ดึงหมู่บ้านเสื้อแดงอุดรธานี ประกาศบนงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ”ขอเป็นคนเสื้อแดงรักษาพระองค์ ดึงอีสานเป็นโมเดลกระจายไปทั่วไทย

0
75

“อานนท์ แสนน่าน” ดึงหมู่บ้านเสื้อแดงอุดรธานี ประกาศบนงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ”ขอเป็นคนเสื้อแดงรักษาพระองค์ ดึงอีสานเป็นโมเดลกระจายไปทั่วไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีว่า เมื่อคืนนี้ ณ สนามทุ่งศรีเมืองบ้านดุง (ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ร่วมกับ หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมจัดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมีประชาชนจาก 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟังจำนวนมาก

โดย นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเวทีปราศรัยพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมว่า วันนี้อยากให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า “ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทย คงไม่มีแผ่นดินให้ คนรุ่นใหม่ได้มีที่ยืนในวันนี้คงเป็นทาสของต่างชาติ หรือไม่ก็จะไม่มีชาติให้ได้ภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะการที่พวกเรา “ยุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดง” เข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเครือข่าย “รวมไทยสร้างชาติ เรารักประเทศไทย” ก็เพื่อต้องการที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพราะที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดง และแยกออกมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก็จะใช้สโลแกนที่ว่า “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพราะพวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และแกนนำแต่ละอำเภอ รวมฮิตหนังสือต่อทาง นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายองอาจ วิเศษ ตัวแทนกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระอีสาน ได้อ่านแถลงการณ์ว่า กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอนำส่งหนังสือถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องมิให้ แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์ และ เร่งรัดดําเนินคดีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จาบจ้วง ด้อยค่าสถาบัน พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเร่งรัดปฏิรูปกระบวนการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชาติผ่าน “ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี” ข้อเรียกร้อง กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอุดรธานี

ข้อ 1 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มี การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทํา ประชามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หากจะทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ รัฐบาลต้องจัดทําประชามติ เพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจว่าเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบ เพราะอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่เป็นของประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และห้ามแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา

ข้อ 2 ขอให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการศึกษาให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี แฝงเข้ามาบ่อนทําลาย รากเหง้าของชนเผ่าไทย

ข้อ 3 เรื่องขอให้รัฐบาลดําเนินการ กับบุคคล คณะบุคคล หรือกลุ่มการเมืองที่จาบจ้วงล่วงเกินหมิ่นประมาท ด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย “กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอุดรธานี”