จังหวัดนครสวรรค์นำเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในการขอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ปี 69 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 65 : มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย เศรษฐกิจท้องถิ่น อำนวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงการพัฒนา Smart City ของเทศบาลนครนครสวรรค์

0
96

จังหวัดนครสวรรค์นำเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในการขอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ปี 69 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 65 : มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย เศรษฐกิจท้องถิ่น อำนวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงการพัฒนา Smart City ของเทศบาลนครนครสวรรค์

 

 

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมผู้แทนหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลความพร้อมต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการขอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2569 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ปี พ.ศ. 2565

โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้นำเสนอ ข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ แนวคิดการขับเคลื่อนและนโยบายที่จะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ ประสบการณ์การจัดการแข่งขันต่างๆ ความพ้อมด้านสถานที่ สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มาตรการความปลอดภัย มาตรการด้านสาธารณสุข การขนส่ง และสถานที่พัก โครงการจัดสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติม(Sports Complex) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยประกอบด้วย สนามฟุตซอล 3 สนาม สนามฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฮอกกี้ อีสปอร์ต และฟันดาบสากล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้นำเสนอความพร้อมด้านเทคโนโลยีซึ่งสอดรับการที่เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการพัฒนาพื้นที่สู่การเป็น Smart City อาทิ ระบบ Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลการแข่งขัน การจองบัตรเพื่อเข้าชมกีฬา ข้อมูลสถานที่แข่งขัน สถานที่พัก ข้อมูลการท่องเที่ยว การคมนาคม บริการรถโดยสาร อีกทั้งการมีระบกล้องCCTV ที่ในอนาคตตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ จะมีมากถึง 1,200 จุด ระบบ Smart Pole ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล การติดต่อสื่อสารต่างๅ และการให้บริการ Wifi เป็นต้น