“ปอศ.ร่วมกับ ศุลกากรฯ สกัดจับบุหรี่เถื่อน ล็อตใหญ่มูลค่าพันกว่าล้านบาท!!

0
232

“ปอศ.ร่วมกับ ศุลกากรฯ สกัดจับบุหรี่เถื่อน ล็อตใหญ่มูลค่าพันกว่าล้านบาท!!

(คลิป)

วันที่ 9 พ.ย.63 ที่ด่านศุลกาการสงขลา พ.ต.อ.ศราวุฒิ  ลิจฉวีราช ผกก.7 บก.รน.,พ.ต.ท.วินัย  อ้นทนิกูล รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปอศ.,พ.ต.อ.ไวยวิทย์ นพรัตน์ ผกก.สภ.สิงหนคร ,นายไตรทิพย์ เหลินเรือง ผอ.ส่วนควบคุมด่านศุลกากรสงขลา และนายสุชาญ  เทพไชย เจ้าพนักงานด่านศุลกากรท่าเรือสงขลา  นำหมายค้น ของศาลอาญาจังหวัดสงขลา ที่ 111/2563 ลงวันที่ 7 พ.ย.2563 เข้าตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข GLDU 7120035 จำนวน 12 ตู้ ที่ท่าเรือศุลกากรสงขลา จ.สงขลา

ตัวแทนลิขสิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัทรีดอน โทแบคโค อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีบี แอลทีดี กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการ สำนักงานศุลกากร ด่านศุลกากร กองสืบสวนและปราบปราม จังหวัดสงขลาเพื่อขอตรวจสอบสินค้านำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานศุลกากรด่านศุลกากร กองสืบสวนและปราบปราม จังหวัดสงขลา โดยบริษัท อนันดา อินเทลเวดชาล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เพื่อตรวจสอบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯเครื่องหมาย การค้า ซึ่งมีหลักฐานว่าสินค้า ตามตู้คอนเทนเนอร์ ที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยเรือ Xuan Hieu Cruup.298 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63 จำนวน 12 ตู้ ที่นำเข้า หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการราคาผ่อนภาคที่ 4 กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว ได้มีบริษัทแห่งหนึ่ง (ขอสงวนนาม) ยื่นคำร้อง ขอคัดค้าน ต่อสำนักงานศุลกากรภาค 4 โดยให้เหตุผลว่า บริษัทผู้ยื่น หนังสือมอบอํานาจ เพื่อ ขอตรวจสอบ เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีต้นฉบับเอกสารรับรองในตาลีพลับปลิก จากกระทรวงการต่างประเทศ และ ต้องการให้ ทางบริษัทผู้ยื่น ขอตรวจสอบวางเงินประกัน ความเสียหาย สินค้า จำนวน 1 ของสินค้าจำนวน 12 ตู้ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงทั้งสองฝ่าย

ด้านตัวแทน เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาฯ เครื่องหมายการค้า บริษัทรีดอน โทแบคโค อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีบี แอลทีดี ได้ส่งผู้รับมอบอำนาจมาร่วมตรวจสอบครั้งนี้ กล่าวต่ออีกว่า บริษัทได้เดินทางมา พบ ผู้อำนวยการกรมศุลกากรภาค 4 เพื่อขอตรวจสอบสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง 12 ตู้ ถึง 3 ครั้งด้วยกัน แต่ยังไม่มีการ อนุญาตให้เปิดตู้เพื่อทำการตรวจสอบ ถึงแม้ว่าจะมีการเชิญหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ เจ้าที่กองบังคับการปราบปราม ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ (ปอศ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สิงหนคร เจ้าหน้าที่ สรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ปกครอง มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตู้ ทุกครั้งที่เดินทางมา แต่ก็ ไม่ได้รับอนุญาต ให้เปิดตู้ เพื่อที่จะทำการตรวจสอบสินค้าดังกล่าว ทำให้เวลาล่วงเลยมา หลายสัปดาห์

สำหรับบุหรี่ที่ถูกยึดได้ดังกล่าว จำนวน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ มีบุหรี่อยู่ จำนวน 10,900 ลัง  1 ลังมี 50 แถว 1 แถว มี 10 ซอง 1 ซอง มี 20 มวน ทั้งหมด 12 ตู้ รวม 10,900,000 มวน/ต่อตู้ รวมทั้ง 12 ตู้ จะมีบุหรี่ทั้งหมด 138,000,000 มวน ซึ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้เป็นอยากมาก การจับกุมครั้งนี้เพื่อป้องกันสินค้าส่งต่อสู่มือผู้บริโภค ทำให้เกิดความเสียหาย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะทำการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ลักลอบกระทำความผิด โดยกล่าวหา กระทำผิดฐาน “ร่วมกันนำของเข้าเพื่อการถ่ายลำโดยหลีกเลี่ยงข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น (สินค้าที่มีครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการ ค้าของผู้อื่น) และหรือ ร่วมกันสั่งการ หรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน การดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้น ไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น รวมทั้งกระทำความผิด,ร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งสิค้าที่มีครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่อง หมายการค้าของผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 – มาตรา 110 ตามมาตร 102 ประกอบประกาศกรมศุลกากร ที่ 1402560 มาตรา 202 มาตรา 244 , มาตรา 253 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 51 มาตรา 7/1 และมาตร 20/1 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาไปราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ส่งออกไปนอกและการนำเข้ามา ไปราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559″

ทางด้านผู้เสียหายได้กล่าวชื่นชม เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่ร่วมจับกุม ว่า ทำงานตามหน้าที่ อย่างตรงไปตรงมา อย่างดีเยี่ยม ภายใต้ความกดดันของกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพล เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ คุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความยุติธรรม รวมทั้งปกป้อง คุ้มครองการละเมิดตราสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยอีกด้วย!!

################################