ข่าว สส.อุทัยทั้ง 2 เขตขอสนับสนุนงบประมาณ รมว.กก อาคารสระว่ายน้ำพร้อมอัฒจันทร์จุผู้ชมจำนวน 1,500 ที่นั่งปรับปรุงภูมิทัศน์ เขาสะแกกรังลานพลับพลาพระปฐมบรมมหาชนกจักรีและอื่น ๆ

0
98

ข่าว สส.อุทัยทั้ง 2 เขตขอสนับสนุนงบประมาณ รมว.กก อาคารสระว่ายน้ำพร้อมอัฒจันทร์จุผู้ชมจำนวน 1,500 ที่นั่งปรับปรุงภูมิทัศน์ เขาสะแกกรังลานพลับพลาพระปฐมบรมมหาชนกจักรีและอื่น ๆ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 นายเขมพล อุ้ยตยะกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมท่องเที่ยว นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์ ผกก.ทท.2 บช.ทท. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวอุทัยธานี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี

โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 ได้ต้อนรับ รับรอง อำนวยความสะดวก ชี้แจง และนำเสนอการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในโอกาสนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยขอรับการสนับสนุนโครงการ
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ อาคารสระว่ายน้ำ ขนาด 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ จุผู้ชม จำนวน 1,500 ที่นั่ง พื้นที่สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 120 ล้านบาท โดยสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เขาสะแกกรัง ลานพลับพลาพระปฐมบรมมหาชนกจักรี ลานจอดรถ และหมุดโลก โดย สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี และสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ดังกล่าว
/////////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวชนอุทัยธานี