” ธรรมนัส” ติดตามแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร จ.พะเยา

0
29

” ธรรมนัส” ติดตามแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร จ.พะเยา

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1

 

วันที่ 7พ.ย.2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ณ อ.จุน จ.พะเยา โดยได้พบปะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64

จากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกหนองสลาบมน เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมผลักดันการสร้างฝายในพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพียงพอต่อความต้องการในการทำการเกษตร และอุปโภค – บริโภค ของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่อาศัย หรือทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยพี่น้องเกษตรกรนั้น ได้มีการอาศัยอยู่ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.นานแล้ว แต่พอมีการประกาศ จึงทำให้มีการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ ทำให้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนในการจ่ายค่าเช่าครั้งนี้ จึงเข้ามาเรียกร้องและขอความช่วยเหลือให้มีการดำเนินการแก้ไขต่อไป