a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

พม จ.นครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการในเขต อ.ตาคลี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นางพรประภา อันเตวา น.ส.สิริณัฎฐ์ อินทะนิล ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลเมืองตาคลี ศูนย์บริการคนพิการ อ.ตาคลี และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ นายสนาม นานิน อายุ 63 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อยู่บ้านเลขที่ 9/1 ซอยสารภี 1 ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ส่วนศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสานทางพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี โดยมี นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยดูแลผู้พิการในเขตเทศบาล ในสิ่งที่ขาด และ นางอุทัยวรรณ พึ่งทอง ประธานศูนย์บริการคนพิการ อ.ตาคลี และเจ้าหน้าที่ ได้นำเอาที่นอนลมมอเตอร์ไฟฟ้า มาให้กับ นายสนาม นานิน ผู้พิการเพื่อไว้ใช้ลองนอนเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ ช่วยเหลืออาทร บูรณาการช่วยเหลือกันในหน่วยงานและประสานผู้ดูแล ซึ่งเป็นเครือข่ายของ กระทรวงพัฒนาสังคม มาดูแลคนพิการในพื้นที่ต่อไป ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์