a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์พาเที่ยวตลาดเก่าโพธารามจังหวัดราชบุรี ดื่มนมสดในร้านห้องแถวโบราณเก่าแก่อายุเกิน100ปี